logo
  • slajd_5
  • slajd_4
  • slajd_2
  • slajd_1
  • slajd_6
  • slajd_3

Rodzaje Bólu

Ból

Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym.  Każdy pacjent odczuwa go inaczej. Zależy to zarówno od doświadczeń bólowych, stanu zdrowia i czynników środowiskowych.

Ostry ból

Jest ostry i kłujący, często jasno zdefiniowany, ustaje po usunięciu przyczyny. Może budzić niepokój i dyskomfort. Spełnia funkcję ostrzegawczo-obronną. Efektem właściwego postępowania terapeutycznego jest wyleczenie choroby będącej przyczyną bólu i tym samym ustąpienie bólu.

Ból przewlekły

Jeśli ostre ataki bólu powtarzają się często może to doprowadzić do pojawienia się bólu przewlekłego – trwałego. Ból przewlekły towarzyszy schorzeniom o długotrwałym przebiegu. Mówimy o nim, gdy dolegliwości trwają dłużej, niż trzy miesiące. Ból przestaje być wówczas objawem ostrzegającym i staje się niezależnym zespołem chorobowym.

Leczenie ostrego bólu pleców jest bardzo ważne! Zmniejsza to ryzyko przejścia bólu w jego postać przewlekłą.

Wszystkich pacjentów cierpiących na trwały ból dotykają podobne mechanizmy prowadzące  do obniżenia jakości życia tj. zaburzenia fizjologiczne, psychologiczne i społeczne. Ból przewlekły może być przyczyną zarówno spadku masy ciała (utrata łaknienia) jak i otyłości (wzmożone spożywanie pokarmów). Osoby cierpiące na ból przewlekły często stają się apatyczne i sfrustrowane, co może prowadzić nawet do depresji. Obserwuje się u nich między innymi obniżony próg bólu, zaburzenia snu, ociężałość psychoruchową, zmniejszoną aktywność czy pogorszenie funkcji seksualnych. Często stan pacjentów nie pozwala im na pracę zawodową co doprowadza do pogorszenia ich standardu życia.

Inne rodzaje bólu to:

Ból fantomowy - ból zlokalizowany w brakującej części ciała. Dotyka osoby np. po amputacji kończyn.

Ból rzutowany - ból, który jest odczuwany w innym miejscu niż źródło jego powstania.

Nerwobóle - neuralgia, inaczej nerwoból, związana jest z uszkodzeniem nerwu obwodowego.

 

Źródła

1. Dobrogowski J, Wordliczek J. (red) Medycyna bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004 2. Kolęda I., Malec-Milewska M. Pacjent z przewlekłym bólem - diagnozowanie, leczenie, wytyczne. Praktyka Lekarska, 11/2010: 15-16 3. Wordliczek J, Dobrogowski J. (red.) Leczenie bólu. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2007

 


pasek stopka
logo .: copyright © 2012 - wszelkie prawa zastrzeżone :.
kontakt    nota prawna

NajKom
  logologo