logo
 • slajd_5
 • slajd_4
 • slajd_2
 • slajd_1
 • slajd_6
 • slajd_3

Istnieją skuteczne metody zapobiegania chorobom kości i stawów. Ale musimy działać natychmiast. Choroby stawów, zespoły bólowe kręgosłupa, osteoporoza, urazy kończyn – wszystkie te patologie stanowią ogromne obciążenie zarówno dla poszczególnych jednostek, jak i dla całych społeczeństw oraz dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Koffi Annan, Sekretarz Generalny ONZ w latach 1997-2006

Dekada Kości i Stawów 2000-2010

Dekada Kości i Stawów to zainaugurowany w styczniu 2000 roku program, którego celem było upowszechnianie wiedzy i promowanie profilaktyki chorób narządów ruchu, wspieranie postępu ich diagnostyki i leczenia oraz zmniejszenie związanych z nimi kosztów i obciążeń społeczno-ekonomicznych. Dostrzegając wagę problemu, w projekt włączyło się ponad 700 organizacji międzynarodowych i rządy 63 państw, w tym Polski. W blisko 80 państwach powstały tzw. Sieci Krajowe, skupiające instytucje badawcze, ośrodki leczenia, stowarzyszenia lekarzy i pacjentów. W Polsce koordynatorem sieci był prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pracujący w Klinice Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Osiągnięcia Dekady Kości i Stawów 2000-2010

 • Podniesienie świadomości społecznej poprzez publikowanie krajowych i światowych danych epidemiologicznych na temat chorób układu mięśniowo-szkieletowego
 • Popularyzacja problematyki schorzeń narządu ruchu
 • Zaangażowanie rządzących największymi światowymi organizacjami do współpracy przy podnoszeniu świadomości o zagrożeniach i rozpowszechnieniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Szczególnie dotyczy to epidemii urazów i niepełnosprawności spowodowanej wypadkami drogowymi. Te wysiłki doprowadziły do powstania dużych, wysoko finansowanych programów ONZ z gwarancjami znaczących budżetów. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie te działania zainicjowane były w ramach Dekady Kości i Stawów.
 • Zainicjowanie przez WHO światowego programu poprawy postępowania w urazach , którego powstanie także związane było z inicjatywą Dekady Kości i Stawów

Dekada Kości i Stawów 2010-2020

W 2009 r. zapadła decyzja o przedłużeniu Dekady Kości i Stawów na lata 2010-2020.

Cele Dekady Kości i Stawów 2010-2020

 • uwypuklenie znaczenia układu mięśniowo-szkieletowego w warunkach globalnych, regionalnych i krajowych
 • podnoszenie świadomości wzrastającego obciążenia społeczeństwa przez choroby układu mięśniowo-szkieletowego i poszerzenie wiedzy o kosztach związanych z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego
 • popularyzacja profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego
 • poprawa dostępu do profesjonalnej opieki medycznej
 • intensyfikacja badań nad dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego prowadząca do zapobiegania chorobom i usprawnienia leczenia
 • zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o chorobach układu mięśniowo-szkieletowego

 

Źródło:
www.bjdonline.org
www.who.org


pasek stopka
logo .: copyright © 2012 - wszelkie prawa zastrzeżone :.
kontakt    nota prawna

NajKom
  logologo